L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una prova pilot per testejar un nou material que, si funciona com s’espera, redueix els materials contaminants dels elements urbans en què s’aplica. Mitjançant aquest compost, amb propietats fotocatalítiques, la combinació de la llum ultraviolada i la humitat absorbeix el NOx, el gas que generen els vehicles en la combustió del compost.